KAKO DO VAŠE NARAVNE HIŠKE? svetovanje / načrt / projekt

arhitekt naravna gradnja, projektiranje naravne gradnje, projektiranje hiše iz slame, projektiranje hiše iz konoplje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, Arhi-tura, Peter Rijavec, Peter Rijavec arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

V šestih korakih do vaše naravne hiške

1. Razmišljajte dolgoročno
Bodite pogumni in si upajte več! Sreča spremlja pogumne!
Večina se nas precenjuje v tem kaj lahko naredimo v enem letu in podcenjuje v tem kar lahko naredimo v desetih letih!
Hiša je velika in pomembna stvar, ki jo delamo večinoma samo enkrat v življenju. Torej, kje se vidimo čez nekaj let, čez 20 let, čez 40 let? Kako, kje bi rad/a živel/a?

2. Izbira parcele
Pred izbiro parcele se pozanimajte o tem kaj, kako in pod kakšnimi pogoji  je na njej možno graditi. Na občini naročite Lokacijsko informacijo, v kateri so napisani vsi ti podatki. Na tej točki lahko že poiščete pomoč strokovnjaka, arhitekta. Če ugotovite, da je na parceli dovoljena gradnja hiše, ki si jo vi želite, potem lahko greste v nakup parcele. Po nakupu pazite, da se vpišete kot novi lastnik v Zemljiško knjigo. Pri izbiri parcele je potrebno biti pazljiv še na vrsto stvari: možnost komunalne oskrbe (dovoz, vodovod, elektrika…), če še ni zagotovljena, možnost poplav, osončenost parcele, plazljivost terena, vetrovi, bližina glavnih elektro daljnovodov… Izplača se povprašati sosede glede posebnosti in potencialnih slabosti parcele.

3. Gradbeno dovoljenje, PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Pred začetkom gradnje potrebujete gradbeno dovoljenje. Da pridobite gradbeno dovoljenje, pa potrebujete projektno dokumentacijo, torej projekt. Na tej točki boste potrebovali strokovnjaka z licenco (arhitekt), ki vam bo pripravil projektno dokumentacijo.
Proces pridobivanja gradbenega dovoljenja poteka po naslednjih točkah:

3.a. Premislite pri sebi, pogovorite se z bližnjimi, kakšno hišo ali objekt bi radi zgradili in potem pokličite arhitekta.

3.b. Arhitektu predstavite vse svoje želje in ga vprašajte, kar vas še zanima. Arhitekt vam bo na podlagi tega izdelal Idejno zasnovo, v kateri je vidna razporeditev in velikost prostorov, etažnost, fasade, perspektivni pogledi, materiali itd., vse to z namenom, da si lažje predstavljate, kako bo vaša hiša izgledala in funkcionirala. Idejna zasnova se ob asistenci arhitekta lahko dopolnjuje, saj je to faza v kateri se lahko igramo in preizkušamo razne variante. Na papirju je to precej lažje, kot potem, ko se že gradi. Ko se uskladimo glede Idejne zasnove, gremo lahko dalje.
Arhitekt vam bo potem predstavil postopek pridobitve gradbenga dovoljenja in vas vodil skozi proces.

Ta proces ponavadi vsebuje:
– geodetski posnetek obstoječe parcele, ki vam ga pripravi geodet,
– idejno zasnovo (koncept, tlorisi, 3D predstavitev), ki vam jo pripravi arhitekt,
– lahko vsebuje tudi dodatne načrte, kot so: načrt gradbenih konstrukcij, načrt elektroinstalacij, načrt strojnih instalacij itd., ni pa to v tej fazi obvezno za enostanovanjske objekte (le, če naročnik to želi),
– pridobivanje projektnih pogojev  (lahko pridobiva naročnik sam, ali po dogovoru arhitekt),
– pridobivanje soglasij (lahko pridobiva naročnik sam, ali po dogovoru arhitekt),
– plačilo komunalnega prispevka (plača občini naročnik),
– vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravni Enoti (lahko vloži naročnik sam, ali po dogovoru arhitekt).

4.  Projekt za izvedbo, PZI (kaj je to in zakaj naročiti PZI?)
V projektu za izvedbo se izdelajo natančnejši načrti z detajli in s popisi del.
Priporočam, da si vzmete za obdobje projektiranja vsaj pol leta do leto časa. Na hitro, se da gradbeno dovoljenje pridobiti tudi v par mesecih, vendar iz izkušenj to odsvetujem. Če preveč hitimo, se začnejo pojavljati težave, dodatni stroški, popravljanje, nezadovoljstvo s projektom… V kolikor boste pred gradnjo potrebovali še čas za sušenje lesa, pa prištejte še to zraven. Tako vidimo, je potrebno začeti s projektiranjem leto ali več pred začetkom nameravane gradnje.

5. Gradnja
Po pridobitvi in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, lahko začnete z gradnjo. V lastni režiji lahko gradite enodružinske hiše do velikosti 250m2, za večje hiše pa boste potrebovali gradbeno podjetje, ki vam bo gradnjo izvedlo.

6. Veselo, zdravo in polno bivanje v vaši novi naravni hišici!!!

arhitekt naravna gradnja, projektiranje naravne gradnje, projektiranje hiše iz slame, projektiranje hiše iz konoplje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, Arhi-tura, Peter Rijavec, Peter Rijavec arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

 

Za vse informacije o projektiranju ali svetovanju se lahko obrnete na:

arhitekt naravna gradnja, projektiranje naravne gradnje, projektiranje hiše iz slame, projektiranje hiše iz konoplje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, Arhi-tura, Peter Rijavec, Peter Rijavec arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali
PETER RIJAVEC – arhitekt            
univ. dipl. inž. arh.  ZAPS1491

izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje projektnih pogojev, soglasij in gradbenega dovoljenja, zunanja ureditev, notranja oprema, projektantski nadzor, strokovno svetovanje,

Arhi – tura d.o.o., Pe Vič,
Viška cesta 6,
1000 Ljubljana
Slovenija
tel/phone: +386 (0)31 546 424
e-mail: peter.rijavec77@gmail.com

Več podatkov o meni, mojem dosedanjem delu, najdete na strani www.arhi-tura.si oz. na spodnjih povezavah:

2017    Hiša – Velika Loka pri Grosupljem    (naravna gradnja iz konoplje)

2014    Vrtec v Ribnici     (delno naravna gradnja iz lesa)

2014    Hiša – Škofja Loka     (naravna gradnja iz slamnatih bal)

2014    Hiša – Zg. Senica pri Medvodah     (naravna gradnja iz slamnatih bal)

2014    Hiša – Grgar    (naravna gradnja iz slamnatih bal)

2014    Hiša – Radovljica    (naravna gradnja iz konoplje)