PGD

PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) je namenjen temu kar piše že v naslovu, torej pridobitvi gradbenega dovoljenja. Narejen mora biti natančno tako kot določa zakon, da ga Upravna enota lahko potrdi in izda gradbeno dovoljenje. V Sloveniji je PGD zelo obremenjen z birokracijo. PGD je obsežen in mora vsebovati vrsto načrtov, opisov, elaboratov, izkazov, izjav… Zbornica ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) ter mnogo arhitektov se trudimo preko vlade itd. sprejeti ustrezno zakonodajo, da bi se PGD bistveno poenostavil in tako tudi pocenil. Vse skupaj bi lahko obsegalo samo par listov. Sedaj gre večina arhitektovega časa v fazi projektiranja PGD v to, da zadosti vsem birokratskim zahtevam in zato ostane bolj malo časa za kvaliteten razvoj projekta samega (usklajevanje in razvoj  arhitekture in investitorjevih želja).

načrt, pgd, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali, projektiranje hiše

Ureditvena situacija iz Vodilne mape

To je tudi razlog, da se vam kot investitorju ne izplača za PGD vztrajati pri najnižji ceni, saj bo to žal šlo na vaš račun, torej na račun kvalitete projekta. Birokratke nujnosti zahtevajo svoj čas in denar. Vaš projekt se žal začne šele potem, ko je to zagotovljeno.

Izkušnje in modrost pravijo, da preden se česarkoli lotimo (velja vsaj za bolj kompeksne, ne inpulzivne stvari), to najprej dobro premislimo. Ne samo razumsko, ampak tudi tako, da pustimo stvarem svoj čas, da se same postavijo na svoje mesto. Tako je tudi pri snovanju lastnega doma. To je proces, ki zahteva svoj čas in energijo. Če bomo iskali parcelo, šli skozi proces projektiranja (razvoja) in gradnje na silo, na hitro, potem nam bo to življenje in tudi novi dom vračalo v enaki meri nazaj. Saj vemo, da kar sejemo, to žanjemo. V takem domu, ne bomo našli miru. Dom je rezultat našega stanja/bitja med celotnim procesom projektiranja in gradnje.

načrt, pgd, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali, projektiranje hiše

Situacija priključevanja na javno infrastrukturo iz Vodilne mape

Vidimo torej, da se že v fazi PGD izplača vzeti čas, da lahko s arhitektom pridemo do optimalne rešitve glede na dano lokacijo. Vsaka premišljena in pametna izbira v tej fazi vam zagotovo prinese velike pluse med samo gradnjo in še posebej v celotnem času  bivanja v novem domu. V tej fazi* se pogovarjamo o osnovnih  stvareh, kot:
– kaj si želite in o čem sanjate?
– umestitev hiše na parcelo (orientacija glede na strani neba, razgled, sosede…)
– zunanja ureditev (dostop, parkiranje, parkovne in  vrtne ureditve, peš poti, dostop s kolesom…)
– funkcionalna zasnova objekta (razpored prostorov, oblike prostorov, velikosti prostorov, notranja oprema, poti uporabnikov…)
– oblikovanje in zunanji izgled hiše
– uporabljeni materiali pri hiši itd…

*Še bolj osnovna faza kot PGD je IDZ (idejna zasnova), vendar jo za manjše objekte ne posebej izpostavljamo. Jo je pa potrebno narediti za pridobivanje projektnih pogojev. Ponavadi se vi kot naročnik s arhitektom zmenite kar za PGD. V tem primeru je IDZ že vsebovana v PGD.

tloris, hiša naravna gradnja, pgd, projekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali,

Tloris na nivoju obdelave PGD

Kaj vse mora trenutno vsebovati PGD za enostanovanjski objekt, (za zahtevnejše objekte je seveda vsebin še več) v Sloveniji:
0 Vodilna mapa
1 Načrt arhitekture
2 Načrt gradbenih konstrukcij (izjava)
2.1 Načrt rušitve obstoječih objektov (če je potrebno)
Elaborat: Geodetski načrt
Elaborat: Zasnova požarne varnosti
Elaborat: Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (če je potrebno)
Elaborat: Elaborat gradbene fizike
Elaborat: Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah ali Ocena zvočne izolacije
Elaborat: Ocena o vplivih na okolje (če je potrebno)
Elaborat: Geomehansko poročilo (če je potrebno)
Izkaz požarne varnosti
Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
Izkaz toplotnih karakteristik stavbe
Izkaz o zaščiti pred hrupom
Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
Kopije pridobljeih soglasij in soglasij za priključitev

prerez, načrt, hiša, tloris, hiša naravna gradnja, pgd, projekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali, hiša iz slame

Primer prerezov za enostanovanjski objekt iz PGD