SODOBNA NARAVNA GRADNJA

Maya Guesthouse, sodobna naravna gradnja, hiša iz slame, slamnate bale, lesena hiša, arhitekt naravna gradnja, projektiranje, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

Nastanitveni objekt Maya Guesthouse v Švici. Objekt je narejen po metodi lesene nosilne konstrukcije in slamnatih bal, ki so v tem primeru širine kar 1,2m. Objekt spada med t.i. superizolirane stavbe. Zunanji in notranji ometi so ilovnati, kritina pa je iz lesenih klanih skodel. Hotel je odprl svoja vrata leta 2012 in je prvi primer hotela, izoliranega v celoti iz slamnatih bal v Evropi. Avtor objekta je arhitekt Werner Schmidt.

Torej, kaj je to „Sodobna naravna gradnja“?
To je gradnja bivališč in drugih objektov iz naravnih, nepredelanih, “živih” materialov/gradiv. Ti materiali so, na primer: ilovica, slama, les, kamen, volna, seno, pesek, mivka, skale…

Zakaj naravna gradnja?
Hiša naj človeka z naravo povezuje in ne ločuje. Ljudje smo naravna bitja in najbolje se počutimo v naravi. Narava nam nudi vse kar potrebujemo za živjenje: sonce, vodo, zrak, zemljo, rastline, živali.
Človek si že tisočletja gradi bivališča z namenom, da bi si izboljšal in olajšal življenje. S pomočjo obleke in bivališč lahko živi tudi v predelih, ki so zanj manj optimalni.
Naravna gradnja nudi človeku celostno gledano najboljše, najprijetnejše in najbolj zdravo bivalno okolje.
Zato, ker tukaj čisto vsak priDOBI.

Zakaj sodobna naravna gradnja?
Sodobna naravna gradnja nadaljuje razvoj tradicionalne naravne gradnje, v kateri prebiva človeštvo že od svojih začetkov.
Zasleduje cilje kako z najmanj truda, materialov, časa, dela in posegov v naravo, ponuditi človeku celostno gledano najboljše možno bivalno okolje.

Kje?
Kjerkoli na svetu že smo, si lahko iz lokalnih materialov zgradimo optimalno bivališče.
Primeri:
– V puščavi si gradimo bivališča iz zemlje in peska, ki nas ščitijo pred premočnim soncem.
– V hladnih krajih uporabimo les, ki je dober izolator.
– Na daljnem vzhodu uporabljajo vsestranski bambus, ki ga imajo v izobilju.
– Eskimi uporabljajo ledene kocke.
– V krajih z žitnimi polji uporabljajo slamo.
– V Sloveniji imamo izobilje lesa, slame, ilovice in kamna. Izkoristimo to danost!

Je to prava, resna gradnja?
Stavbe narejene na način naravne gradnje se pravno in zakonsko tretira kot vse ostale stavbe.
Objekti imajo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje, vgrajeni materiali in sistemi gradnje so certificirani in testirani. Zagotovljena je zdravstvena, požarna in potresna varnost.
Gradbeno podjetje vam po končani gradnji preda vse potrebne garancije in certifikate.
Na svetu je bilo na način naravne gradnje izvedenih že ogromno enostanovanjskih, večstanovanjskih, apartmajskih, hotelskih in drugih zgradb.

Naravna gradnja je lahko tudi manj resna gradnja. Postavite si hišico na drevesu ali slamnato kolibo za hec. Otroci (in odrasli) bodo (boste) navdušeni!

PREDNOSTI NARAVNE GRADNJE

SLABOSTI NARAVNE GRADNJE

KAKO DO VAŠE NARAVNE HIŠKE? svetovanje / načrt / projekt

arhitekt naravna gradnja, projektiranje naravne gradnje, projektiranje hiše iz slame, projektiranje hiše iz konoplje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, Arhi-tura, Peter Rijavec, Peter Rijavec arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

V šestih korakih do vaše naravne hiške

1. Razmišljajte dolgoročno
Bodite pogumni in si upajte več! Sreča spremlja pogumne!
Večina se nas precenjuje v tem kaj lahko naredimo v enem letu in podcenjuje v tem kar lahko naredimo v desetih letih!
Hiša je velika in pomembna stvar, ki jo delamo večinoma samo enkrat v življenju. Torej, kje se vidimo čez nekaj let, čez 20 let, čez 40 let? Kako, kje bi rad/a živel/a?

2. Izbira parcele
Pred izbiro parcele se pozanimajte o tem kaj, kako in pod kakšnimi pogoji  je na njej možno graditi. Na občini naročite Lokacijsko informacijo, v kateri so napisani vsi ti podatki. Na tej točki lahko že poiščete pomoč strokovnjaka, arhitekta. Če ugotovite, da je na parceli dovoljena gradnja hiše, ki si jo vi želite, potem lahko greste v nakup parcele. Po nakupu pazite, da se vpišete kot novi lastnik v Zemljiško knjigo. Pri izbiri parcele je potrebno biti pazljiv še na vrsto stvari: možnost komunalne oskrbe (dovoz, vodovod, elektrika…), če še ni zagotovljena, možnost poplav, osončenost parcele, plazljivost terena, vetrovi, bližina glavnih elektro daljnovodov… Izplača se povprašati sosede glede posebnosti in potencialnih slabosti parcele.

3. Gradbeno dovoljenje, PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Pred začetkom gradnje potrebujete gradbeno dovoljenje. Da pridobite gradbeno dovoljenje, pa potrebujete projektno dokumentacijo, torej projekt. Na tej točki boste potrebovali strokovnjaka z licenco (arhitekt), ki vam bo pripravil projektno dokumentacijo.
Proces pridobivanja gradbenega dovoljenja poteka po naslednjih točkah:

3.a. Premislite pri sebi, pogovorite se z bližnjimi, kakšno hišo ali objekt bi radi zgradili in potem pokličite arhitekta.

3.b. Arhitektu predstavite vse svoje želje in ga vprašajte, kar vas še zanima. Arhitekt vam bo na podlagi tega izdelal Idejno zasnovo, v kateri je vidna razporeditev in velikost prostorov, etažnost, fasade, perspektivni pogledi, materiali itd., vse to z namenom, da si lažje predstavljate, kako bo vaša hiša izgledala in funkcionirala. Idejna zasnova se ob asistenci arhitekta lahko dopolnjuje, saj je to faza v kateri se lahko igramo in preizkušamo razne variante. Na papirju je to precej lažje, kot potem, ko se že gradi. Ko se uskladimo glede Idejne zasnove, gremo lahko dalje.
Arhitekt vam bo potem predstavil postopek pridobitve gradbenga dovoljenja in vas vodil skozi proces.

Ta proces ponavadi vsebuje:
– geodetski posnetek obstoječe parcele, ki vam ga pripravi geodet,
– idejno zasnovo (koncept, tlorisi, 3D predstavitev), ki vam jo pripravi arhitekt,
– lahko vsebuje tudi dodatne načrte, kot so: načrt gradbenih konstrukcij, načrt elektroinstalacij, načrt strojnih instalacij itd., ni pa to v tej fazi obvezno za enostanovanjske objekte (le, če naročnik to želi),
– pridobivanje projektnih pogojev  (lahko pridobiva naročnik sam, ali po dogovoru arhitekt),
– pridobivanje soglasij (lahko pridobiva naročnik sam, ali po dogovoru arhitekt),
– plačilo komunalnega prispevka (plača občini naročnik),
– vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravni Enoti (lahko vloži naročnik sam, ali po dogovoru arhitekt).

4.  Projekt za izvedbo, PZI (kaj je to in zakaj naročiti PZI?)
V projektu za izvedbo se izdelajo natančnejši načrti z detajli in s popisi del.
Priporočam, da si vzmete za obdobje projektiranja vsaj pol leta do leto časa. Na hitro, se da gradbeno dovoljenje pridobiti tudi v par mesecih, vendar iz izkušenj to odsvetujem. Če preveč hitimo, se začnejo pojavljati težave, dodatni stroški, popravljanje, nezadovoljstvo s projektom… V kolikor boste pred gradnjo potrebovali še čas za sušenje lesa, pa prištejte še to zraven. Tako vidimo, je potrebno začeti s projektiranjem leto ali več pred začetkom nameravane gradnje.

5. Gradnja
Po pridobitvi in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, lahko začnete z gradnjo. V lastni režiji lahko gradite enodružinske hiše do velikosti 250m2, za večje hiše pa boste potrebovali gradbeno podjetje, ki vam bo gradnjo izvedlo.

6. Veselo, zdravo in polno bivanje v vaši novi naravni hišici!!!

arhitekt naravna gradnja, projektiranje naravne gradnje, projektiranje hiše iz slame, projektiranje hiše iz konoplje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, Arhi-tura, Peter Rijavec, Peter Rijavec arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

 

Za vse informacije o projektiranju ali svetovanju se lahko obrnete na:

arhitekt naravna gradnja, projektiranje naravne gradnje, projektiranje hiše iz slame, projektiranje hiše iz konoplje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, Arhi-tura, Peter Rijavec, Peter Rijavec arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali
PETER RIJAVEC – arhitekt            
univ. dipl. inž. arh.  ZAPS1491

izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje projektnih pogojev, soglasij in gradbenega dovoljenja, zunanja ureditev, notranja oprema, projektantski nadzor, strokovno svetovanje,

Arhi – tura d.o.o., Pe Vič,
Viška cesta 6,
1000 Ljubljana
Slovenija
tel/phone: +386 (0)31 546 424
e-mail: peter.rijavec77@gmail.com

Več podatkov o meni, mojem dosedanjem delu, najdete na strani www.arhi-tura.si oz. na spodnjih povezavah:

2017    Hiša – Velika Loka pri Grosupljem    (naravna gradnja iz konoplje)

2014    Vrtec v Ribnici     (delno naravna gradnja iz lesa)

2014    Hiša – Škofja Loka     (naravna gradnja iz slamnatih bal)

2014    Hiša – Zg. Senica pri Medvodah     (naravna gradnja iz slamnatih bal)

2014    Hiša – Grgar    (naravna gradnja iz slamnatih bal)

2014    Hiša – Radovljica    (naravna gradnja iz konoplje)

MALE NARAVNE BIVALNE CELICE

Male bivalne celice lahko postavimo na vrtu za hišo, kot vikend ali kar tako za hec! Nekateri pa v njih tudi živijo. Manj stroškov, komplikacij, pospravljanja in več svobode – pravijo!
V turizmu gostom lahko ponudimo izvirne, zanimive, izobraževalne, tematske in nevsakdanje načine bivanja.

HIŠICA NA DREVESU
Kdo med nami si ni želel bivati v hišici na drevesu, ko je bil še otrok? To je nekaj čarobno posebnega. Možne so hišice, ki dejansko počivajo na vejah dreves, ali pa so samo dvignjene med drevesne krošnje in stojijo na lastni podkonstrukciji.
hiška na drevesu, hišica na drevesu, lesena hiška, arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

hiška na drevesu, hišica na drevesu, lesena hiška, arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

hiška na drevesu, hišica na drevesu, lesena hiška, arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

LESENA HIŠICA
Male lesene hišice iz skodel ali brun za posebno doživetje! Skozi stekleno okno v strehi lahko opazujemo zvezde med ležanjem na postelji.
naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

KAMNITA HIŠICA
Prespati v enostavni kamniti hišici, kot so to počeli pastirji na Krasu in v Istri.
kažun, kamnita gradnja, kamnita hiška, arhitekt, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

ZEMLJANKA
Kako so se počutili naši predniki, ko so živeli v zemeljskih votlinah? Prespati pod zemljo – kakšen zanimiv občutek!
zemljanka, hiša pod zemljo, hišica pod zemljo, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

SKORJEVKA
Tradicionalno slovensko začasno bivališče gozdarjev in oglarjev. Naredimo jo ob pobočju ali na ravnini iz vej in debel ter pokrijemo z lubjem.
Starodobno zavetišče, skorjevka, turizem, mala hiška, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali
Starodobno zavetišče, skorjevka, turizem, mala hiška, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

INDIJANSKI TIPI
Šotor posebne oblike bo razburkal domišljijo otrok!
tipi, indijanski tipi, naravna hiška, naravno bivališče, šotor, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

MONGOLSKA JURTA
Platnena koliba sredi travnika – fantastična prestavljiva bivalna enota.
jurta, mongolska jurta, mala bivalna enota, naravno bivališče, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

PRAZGODOVINSKA KOLIBA
Enostavno prebivališče iz lesenih kolov in pokrito s slamo.
prazgodovinska koliba, slamnata koliba, naravno bivališče, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

SREDNJEVEŠKA KOLIBA
Ustvarimo srednjeveško okolje na travniku! To je preprosto življenje brez aparatur, elektrike…
srednjeveška koliba, naravna hiška, slamnata streha, preprosto bivanje, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

Možni so tudi primeri ponovne uporabe oziroma prenove raznih industrijskih in drugih izdelkov. Primera: opuščeni železniški vagon postane hotelska soba, ribiška barčica postane prenočišče na morju.

KAMNITA GRADNJA – predstavitev

kamnita hiša, kamnita gradnja, gradnja iz kamna, naravna hiša, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

Kamnita domačija s slamnato streho.

Opis
Kamnite nosilne zidove zidamo tako, da zlagamo kamne z zamikom enega na drugega. Za gradnjo potrebujemo čim lepše oblikovano kamenje, najboljši je oglat kamen, ki ima ravne površine. Zidove lahko gradimo kar na suho, ali z malto, ki jo uporabimo kot vezivo.
Pri naravni gradnji uporabljamo apneno ali ilovnato malto. Apnena je vodoodporna, primerna za občasno mokre dele stavbe, ilovnato pa uporabimo na suhih ali trajno mokrih mestih. Kamniti zidovi ne potrebujejo dodatne finalne obdelave, le fuge med kamni je potrebno pravilno zatesniti. Na nosilno zidovje položimo poljubno ostrešje s streho.

Kamen je slab izolator, zato je v naših krajih nujno v steno vključiti sloj toplotne izolacije. To lahko naredimo na notranji, na zunanji strani zidu ali v vmesnem prostoru med dvojnima stenama, v primeru da gradimo zidove z dvojnima stenama. V primeru izvedbe izolacije na notranji ali zunanji strani stene, se na izolacijo izvede še omet s poljubnim finalnim slojem.
Priporočamo izvedbo izolacije na zunanji strani zidu ali v vmesnem prostoru. Najboljše je v vmesnem prostoru, med dvema stenama, saj tako ohranimo vse kvalitete kamna tako v notranjosti, kot v zunanjosti zgradbe. Taka izvedba je nekoliko dražja. Za toplotno izolacijo lahko uporabimo slamo, slamnate kocke namočene v blato, seno, ovčjo volno, lesno volno, konopljina vlakna…

kamnita hiša, kamnita gradnja, gradnja iz kamna, naravna hiša, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

Sodobna družinska hiša iz kamna. Primer iz Kvarnerja.

Primeri v Sloveniji in po Evropi
V Sloveniji ima kamnita gradnja bogato tradicijo na Krasu in v Istri. V zadnjem času se kamen spet uveljevlja, vendar bolj kot obloga sten iz betona ali opeke. Zgrajenih je že tudi nekaj manjših arhitektur s nosilnimi kamnitimi stenami.
V Evropi je kamnita gradnja prisotna v vročih, s kamenjem bogatih predelih: Italija, Portugalska, Grčija itd.

kamnita hiša, kamnita gradnja, gradnja iz kamna, naravna hiša, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali, arhitekt

Čudovita sodobno oblikovana arhitektura iz kamna. Avtorji: hrvaški arhitekturni biro: DVA Arhitekta.

Energijska varčnost
Z vgradnjo sloja toplotne izolacije lahko dosežemo ali presežemo zahteve nizkoenergijske gradnje.

kamnita hiša, kamnita gradnja, gradnja iz kamna, naravna hiša, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali, arhitekt

Primer kamnite enodružinske hiše.

Cena (neto površina z DDV)
Odvisna je od več faktorjev in znaša cca. 900 – 1.400 EUR/m2, v primeru sodelovanja naročnika lahko manj.

kamnita hiša, kamnita gradnja, gradnja iz kamna, naravna hiša, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali, arhitekt, murva

Tradicionalna simpatična in strnjena primorska hiša iz ometanega kamna. Tik ob hiši raste murva, ki daje senco v poletnih mesecih.

KAMNITA GRADNJA – prednosti/slabosti

KAMNITA GRADNJA – prednosti/slabosti

Prednosti
Kamen je “večen”. Za gradnje bivališč ga človeštvo uporablja že od nekdaj, najstarejše ohranjene stavbe so ravno iz kamna.

V Sloveniji imamo velike količine izjemno lepega, za gradnjo primernega kamenja, samo pobrati in obdelati ga je treba.

Kamen ima sposobnost shranjevanja toplote in z dobro zasnovo objekta lahko to s pridom izkoristimo. Poleti kamen čez dan akumulira toploto, v hiši je prijetno hladno. Ponoči odpremo okna, ustvarimo naravni vlek zraka in kamen se do jutra shladi. Pozimi nizko sonce spustimo v notranjost stavbe, da ogreje kamnite zidove in ti potem počasi oddajajo toploto. Prav tako počasi oddajajo toploto pridobljeno od grelnih teles, na primer peči. V taki stavbi nas greje predvsem toplotno sevanje ogretih masivnih sten in ne toliko topel zrak. V prostoru je zrak hladen, zato lažje dihamo, a nam je še vedno lepo toplo.

Kamnite stavbe so lahko zelo lepe in imajo dolgo življensko dobo (stoletja).

Slabosti
Precej je ročnega, mojstrskega dela.  Kamen je slab toplotni izolator.

ZIDOVI IZ OLUPLJENIH KOSOV LESA IN VEZIVA (CORDWOOD) prednosti/slabosti

Prednosti
Zanimiv, duhovit in nepozaben izgled. Stavba zgrajena na način cordwood je nekaj prav posebnega.

Bivalno ugodje v taki stavbi je izjemno. Kombinacija toplega lesa ter glinene malte, ki uravnava vlažnost prostora, deluje na človeka zdravilno in blagodejno. V prostoru prijetno diši.

Masivni sloj malte deluje kot termična masa. Pozimi akumulira toploto sonca ali peči, ki jo potem seva nazaj v prostor. Zrak v prostoru je lahko hladnejši, medtem ko je nam prijetno toplo. V takem prostoru se lažje diha in počutje je nasplošno boljše. Poleti termična masa čez dan sprejema toploto vročega sonca, ponoči pa toploto oddaja, tako je čez dan v stavbi prijetno hladno.

Za les se lahko uporabi hitro rastoče lesove, naprimer hibridni topol, ki zraste že v sedmih letih. Pri gozdarjih, na žagah, pri proizvajalcih brunaric ali lesenih izdelkov dobimo poceni ali zastonj odpadne kose lesa, ki jih lahko vgradimo v zid. Uporabimo lahko skrivenčena, votla, za kurjavo ali mlin neprimerna debla. Žagovina, ki jo uporabimo za izolacijo je odpadni produkt pri žagah. Posledično je cena take gradnje lahko zelo nizka.

Gradnja zdrži generacije, po izteku življenske dobe pa se gradnja spremeni v prah. Enostavno.

Slabosti
To je nekoliko počasnejša gradnja, ki zahteva precej ročnega dela. Slabost so tudi nekoliko širši zidovi v primeru, da se odločimo za izdatno toplotno izolacijo, saj jih v takem primeru potrebujemo.

ZIDOVI IZ OLUPLJENIH KOSOV LESA IN VEZIVA (CORDWOOD) – predstavitev

cordwood, hiša iz lesenih kosov lesa, lesena hiša, naravna hiška, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

Slika 1: Prijetna arhitektura s stenami iz cordwooda.

Opis      
Na temelje zidamo nosilne zidove, sestavljene iz olupljenih kosov lesa ter malte. Izdelujemo zidove širine 30 cm – 90 cm. Olupljen les narežemo na primerne dolžine ter polagamo prečno na zid. Za malto uporabimo mešanico mivke, namočene žagovine, hidratizirano-gašeno apno ter cement, malto pa lahko naredimo tudi brez cementa. V tem primeru uporabimo kar isto mešanico kot pri cob-u, torej glina, pesek, slama in voda. Za boljšo toplotno izolativnost zidu lako med dva sloja malte natrosimo sloj žagovine, obdelamo pa jo z gašenim apnom, da se trajno konzervira.
Zidovi so lahko nosilni ali pa samo kot polnilo med leseno nosilno konstrukcijo. Na nosilne zidove se izvede poljubno ostrešje s kritino. Zidove se pred prekomernim močenjem varuje z napuščem.

cordwood, hiša iz lesenih kosov lesa, lesena hiša, naravna hiška, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

Slika 2: Večja hiša s stenami iz cordwooda. Primer je iz Kanade.

Primeri v Sloveniji in po Evropi
V Sloveniji še nimamo stavbe zgrajene na ta način. Tudi v Evropi je ta način gradnje precej redek. V ZDA ter Kanadi pa je precej razširjen in dobro preizkušen. Upajte si in bodite prvi! Stavba ne bo ostala neopažena.

cordwood, hiša iz lesenih kosov lesa, lesena hiša, naravna hiška, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

cordwood, hiša iz lesenih kosov lesa, lesena hiša, naravna hiška, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

Slika 3, 4: Večja okrogla hiša s stenami iz cordwooda. Primer je iz ZDA.

Energijska varčnost
Je lahko odlična in dosega ali presega zahteve za nizkoenergijske stavbe. Odvisna pa je predvsem od debeline sloja žagovine.

cordwood, hiša iz lesenih kosov lesa, lesena hiša, naravna hiška, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

Slika 5: Simpatična manjša hišica z ravnimi stenami. Primer je iz ZDA.

Cena (neto površina z DDV)
Odvisna je od več faktorjev in znaša cca. 900 – 1.200 EUR/m2, v primeru sodelovanja naročnika lahko manj.

čudovita hiška, cordwood, hiša iz lesenih kosov lesa, lesena hiša, naravna hiška, naravna gradnja, gradnja z naravnimi materiali

Slika 6: Pravljična vrtna uta.

ZIDOVI IZ OLUPLJENIH KOSOV LESA IN VEZIVA (CORDWOOD) prednosti/slabosti